Week 6; Our first week in Darwin

Week 6; Our first week in Darwin

After driving 1300 kilometers in two days, we finally arrived in the city where the race is about to start: Darwin! You can read how we’ve experienced our first week here in this blog.

In exactly one week the time has come, the start of the Bridgestone World Solar Challenge that we have been preparing for and living towards for two years. When we entered the city, it almost felt overwhelming. We drove through no man's land for days during the trip-up, with only an occasional gas station. As soon as we entered Darwin via the Stuart Highway, we noticed how big and energetic the city is. Busy roads and a lively appearance immediately attracted us.

The heat is also overwhelming. After weeks in South Australia, where spring just started and it was still quite cold, it is like stepping into a sauna here. The temperatures are around 35 degrees daily, with a humidity between 60 and 80 percent. This is something we as a team have to get used to. The pace that we are accustomed to in the Netherlands cannot be sustained here and slowing yourself down, drinking enough, finding shade and applying enough sunscreen are crucial here. It’s good that we can get used to this before the race starts and we have to rely on ourselves in the outback.

We’ve already had time as a team to explore Darwin. Personally, I think it's one of the nicest cities we've been to so far. The beautiful graffiti art on the buildings is striking, as well as the tropical nature and animals. It's a big contrast, one moment you walk in the centre full of modern and trendy shops and restaurants and five minutes later you walk by the sea or in an oasis of green. The beautiful trees and brightly colored birds make it a particularly beautiful city.

When we arrived in Darwin last Monday, we immediately drove to Hidden Valley Raceway, the circuit where not only the qualification takes place, but where we also have a pit box (number 6!) to work on Green Lightning until the start of the race. Our technical heroes have been busy finishing the car this week. They have been noticing the pressure more and more, since by now we could basically count the hours until the big date. This means that every mistake or aspect that has to be fixed can cost us valuable time of working on the car. We also want to make sure that all the parts of the car are checked, cleaned and if necessary maintained. This way we hope to successfully get through scrutineering and get the car ready for the race! Scrutineering starts next tomorrow and the car is inspected by means of several stations. In every station the scrutineers look at different parts of the car. If we do not immediately get through a certain round, there is a short time for improvement and a new assessment. We find it very exciting and a bit concerning, but we have faith in our work and our team!

It is also very nice to be able to meet all other participating teams at the pit boxes. We have already met about 15 teams and exchanged our experiences and journeys with them, it’s great. We are actually amazed by how much companionship there is between different teams at the pit boxes! People are constantly walking around and checking other cars out, exchanging some great chats, as well as asking for support in some cases. All of these teams have prepared for exactly the same in the past few years and lived towards the exact same thing as we do, but in a different part of the world and with a different team. In seven days, it will finally be time; then the race starts, and we can't wait! Check our socials to keep updated on everything that happens!

---

Week 6; Onze eerste week in Darwin

Na in twee dagen 1300 kilometer gereden te hebben, zijn we dan eindelijk aangekomen in de stad waar de race gaat beginnen: Darwin! Hoe wij onze eerste week hier beleefd hebben lees je in deze blog.

Over precies een week is het zover, het begin van de Bridgestone World Solar Challenge waar we ons al twee jaar op voorbereiden en naartoe leven. Wanneer we de stad binnenreden voelde het haast overweldigend. We hebben tijdens de trip-up dagenlang door niemandsland gereden, met alleen af en toe een tankstation. Zodra we via de Stuart Highway Darwin inreden merk je hoe groot en energiek de stad is. Drukke wegen en een levendige uitstraling lokken je meteen.

Ook de hitte is overweldigend. Na weken in het zuiden van Australië geweest te zijn, waar de lente net begon en het nog vrij koud was, is het alsof je hier een sauna binnenstapt. De temperaturen liggen dagelijks rond de 35 graden, met een luchtvochtigheid tussen de 60 en 80 procent. Dit is iets waar we als team enorm aan moeten wennen. Het tempo dat we in Nederland gewend zijn is hier niet vol te houden en jezelf afremmen, genoeg drinken, de schaduw opzoeken en jezelf goed insmeren zijn hier cruciaal. Het is goed dat we hier nu al aan kunnen wennen voor de race begint en we op onszelf aangewezen zijn in de outback.

Inmiddels hebben we als team tijd gehad om Darwin te verkennen. Persoonlijk vind ik het een van de leukste steden waar we tot nu toe geweest zijn. Opvallend is de prachtige graffitikunst op de gebouwen en de tropische natuur en dieren. Het is een groot contrast; het ene moment loop je midden in het centrum vol moderne en hippe winkels en restaurants en vijf minuten later loop je aan zee of in een oase van groen. De prachtige bomen en felgekleurde vogels maken het een bijzonder mooie stad.

Toen we afgelopen maandag aankwamen in Darwin zijn we direct doorgereden naar Hidden Valley Raceway, het circuit waar niet alleen de kwalificatie plaatsvindt, maar waar we ook een pitbox hebben (nummer 6!) om aan Green Lightning te kunnen werken tot aan de race. Onze technische helden zijn al een week druk bezig met de laatste hand leggen aan de auto. Ze merken meer en meer dat de druk oploopt, omdat we nu de uren kunnen tellen tot de race begint. Dit betekent dat elk foutje of verbeterpunt kostbare tijd kost. Zo worden alle onderdelen van de auto gecontroleerd, schoongemaakt en zo nodig onderhouden. Op deze manier hopen we met succes door de scruteneering heen te komen en de auto klaar te hebben voor de race! De scruteneering begint morgen en door middel van meerdere stations wordt de auto gekeurd. Bij ieder station wordt er door de scruteneers naar een ander deel van de auto gekeken. Mochten we niet meteen door een bepaalde ronde komen is er kort de tijd voor een verbeterslag en een nieuwe beoordeling. We vinden het heel spannend, maar we hebben vertrouwen in ons werk en ons team!

Het is enorm leuk om bij de pitboxen alle andere deelnemende teams te kunnen ontmoeten. Inmiddels hebben we al zo’n 15 teams mogen ontmoeten en het delen van onze ervaringen en reis is geweldig. We zijn verbaasd over het kameraadschap dat heerst in de pitboxen. Teams lopen constant rond om te kijken naar andere auto’s, om gezellig te kletsen of om om hulp te vragen. Al deze teams hebben in de afgelopen jaren precies hetzelfde voorbereid en naar precies hetzelfde toegeleefd als wij, maar dan in een ander deel van de wereld en met een ander team. Over zeven dagen is het dan eindelijk zo ver; de race gaat beginnen en we kunnen niet wachten! Houd vooral onze socials in de gaten om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt.