Week 3; Time pressure, uncertainty and our last week in Quorn

Week 3; Time pressure, uncertainty and our last week in Quorn

With the testing period in Coober Pedy and trip up to Darwin coming closer, our team was very busy this week with preparing Green Lightning and themselves for the journey ahead. It all starts already in the morning, when the tech guys leave at exactly 8 o’clock to the hangar in Port Augusta and ends with sitting in the cars at exactly 17.30 in the evening to go back to Quorn. With this strict schedule, we are already getting used to the discipline of being on time during the race so that we don’t lose valuable minutes of the solar car driving.

This week was also not without challenges: the ever-changing planning makes it hard to anticipate how much time we still have to finish everything on Green Lightning, and we are running short on time. The Bridgestone World Solar Challenge is less than 30 days away!! Our team has been working all day and many nights at the hangar, sleeping less than 6 hours a night and sacrificing their free evenings. We can feel the hard work in our bones, and the tiredness makes it hard to focus and function properly.

However, this week also marked big technical progresses! Our canopy is finally properly mounted to the solar car and we bonded in the hinges for the solar deck. During the finalization of our solar array, parts of our top sheet that is covering the solar cells got damaged. After the first shock we made some tests and realized that the damage is rather small and does not influence the efficiency of our solar array. We have also made big progress on the building of our new motor and the car wheel fairings that cover the wheels. On Friday, Green Lightning was ready for a special event: an Open Day and barbecue in Quorn, our home for the last few weeks!

The Quorn council and local businesses like Emily’s Bistro - a café we visit frequently to get our daily dose of caffeine - organized a barbecue for us and the citizens of Quorn. For that reason, we decided to open the doors of our home, bring Green Lightning to Quorn and show the town in detail what we are doing as a thanks for their kindness and great hospitality. We had a great time with kids from the local school, interesting chats with ‘Quornies’ and tourists who visited our Open Day and a nice barbecue full of laughter and a great atmosphere! That afternoon and evening showed us once again what influence our project has on others and that the hard work, discipline, blood and sweat we put into this project always pays off.

Now that Green Lightning is almost ready for the BWSC, we are looking forward to the next part of our journey: the testing period in Coober Pedy! Next week, our team is traveling to the town that lays 580km North of Quorn and starts to test the solar car on the main road up to the border of the Northern Territory of Australia. Excited to find out how it goes? Check out our blog next week!

Until then: GROEENN!

--

WEEK 3: Tijdsdruk, onzekerheid en onze laatste week Quorn?!

Nu de testperiode in Coober Pedy nadert net als de trip up naar Darwin, is ons team druk bezig met de voorbereidingen van Green Lightning en onszelf voorbereiden op de reis. Het begint allemaal ‘s ochtends, wanneer we om stipt 8 uur vertrekken naar de hangar in Port Augusta en het eindigt om 17.30 uur wanneer we weer in de auto stappen om terug te rijden naar Quorn. Met dit strikte schema raken we nu al gewend aan de discipline die we nodig hebben om tijdens de race op tijd te zijn en zodat we geen waardevolle minuten verliezen waarin de zonneauto kan rijden.

Deze week was ook niet zonder uitdagingen: de altijd veranderende planning zorgt ervoor dat het moeilijk is om te anticiperen hoeveel we tijd we nog hebben om Green Lightning af te krijgen. De tijd dringt, want The Bridgestone World Solar Challenge begint over minder dan 30 dagen!! Ons team heeft dag en nacht gewerkt in de hangar, minder dan 6 uur per nacht geslapen en hun vrije tijd opgegeven om alles op tijd af te krijgen. We voelen het harde werken aan alles in ons lichaam en de vermoeidheid maakt het moeilijk om ons te focussen en goed te blijven functioneren.

Deze week staat in het teken van enorme vooruitgang op technisch gebied. Onze canopy is vastgemaakt aan de solar auto en we hebben de scharnieren van het zonnedek vastgelijmd. Gedurende het afmaken van het zonnepaneel is de bovenste laag van het paneel beschadigd. Nu we de schrik te boven te zijn gekomen, hebben we wat tests uitgevoerd en realiseerden we ons dat de schade gelukkig beperkt is en het de efficiëntie van het zonnepaneel niet beïnvloedt. We hebben ook grote vooruitgang geboekt met de bouw van onze nieuwe motor en de binnenste wielkappen. Op vrijdag was Green Lightning klaar voor een speciaal evenement: een open dag en barbecue in Quorn, onze thuisbasis gedurende de afgelopen weken.

De gemeente van Quorn en de lokale ondernemingen zoals Emily’s Bistro - een cafe waar we ons dagelijkse kopje koffie halen - hebben voor ons en de bewoners van het dorp een barbecue georganiseerd. Als bedankje hebben wij de deuren van ons verblijf geopend en Green Lightning naar Quorn gebracht. Zo konden we het dorp laten zien waar we mee bezig zijn en ze bedanken voor hun gastvrijheid. We hebben een geweldige dag gehad met de kinderen van de lokale basisschool, interessante gesprekken gehad met de ‘Quornies’ en toeristen die onze open dag bezochten. Ook de barbecue was enorm gezellig! Die middag en avond hebben ons er ook weer aan herinnert welke invloed ons project heeft op anderen en dat de bloed, zweet en tranen die we erin steken het allemaal waard zijn.

Nu Green Lightning bijna klaar is voor de BWSC, kijken we uit naar het volgende deel van onze reis: de testperiode in Coober Pedy! Volgende week, reist ons team naar het andere dorp dat 580 kilometer ten noorden van Quorn ligt. Hier testen we de zonneauto op de openbare weg tot aan de grens van the Northern Territory. Benieuwd hoe het ons zal vergaan? Check onze blog van volgende week!

Tot dan: GROEENN!!