Week 2; Frustrations and chores

Week 2; Frustrations and chores

Within a hard-working team full of different personalities, it is inevitable that there are sometimes disagreements and discussions. How you solve this is something you can work on as a team. It certainly took us a while, and it is not perfect yet, but we have found a method for dealing with these discussions within the team. For example, we occasionally have an evening in which we all think about the frustrations and irritations we have with another person, no matter how small, and then discuss this one-on-one with the person in a short session. We do this by going for a walk with them or drinking coffee together. By creating a special moment for this, it makes it easier to go up to the person you have an irritation with and disagreements are spoken out early on and not kept in.

Through these evenings we notice within the team that there is much more openness and the atmosphere improves. The same goes for Eline: “What I notice in this type of team sessions is that frustration is talked about very openly. You can now discuss small things that you normally leave for what they are, so that they don’t get bigger. After such a session you immediately notice a change in atmosphere and almost a sort of relief for everyone, which is good for the team spirit ”.

We hope to continue to do this and to enter the race as a stronger and more open team.

In addition to all the exciting things we do, such as improving Green Lightning and testing her, we also need to do the daily chores. This is largely done by the delta team and the communication team. These chores include cleaning, doing the laundry (this is a big task seeing we are 26 people), doing groceries and cooking dinner.

Every day we drive to Port Augusta to do the groceries there. The store staff knows us by now and we’re enthusiastically greeted every day. With a shopping cart full of food we leave again, usually via the post office and the hangar back to Quorn. The laundry is done in a laundromat near the school and is an ideal excuse for a cup of coffee at Emily’s bistro while we wait. Then everything is hung up and everyone can collect their laundry when it is dry. Then we cook in the large kitchen that we have at our disposal, a homecoming for the hard workers who work on the car in the hangar during the day. It is certainly not the most glamorous work there is, but people are very grateful for it. And that's why we do it.

Our team was not complete until a few days ago. Maria, one of the two social media champs, flew to Australia later to be able to attend a wedding in her home country Spain. After a few days of acclimatizing and getting rid of her jetlag, she is looking forward to her time here: "It’s been a long journey to get here by myself, but I’m happy to be back and updated with everything that has been going on. A week and a half is a long time!".

Something we are looking forward to as a team is the Open Day and the barbeque next Friday. The barbeque is organized for us by the residents of Quorn. Something we are very grateful for! To thank them for their hospitality, we are organizing an Open Day on the same day, so that all residents can come and see Green Lightning and learn more about us. We can’t wait!

--

Week 2; Frustraties en klusjes

Binnen een hardwerkend team vol met verschillende persoonlijkheden is het onvermijdelijk dat er soms ook meningsverschillen zijn en er discussies plaatsvinden. Hoe je dit oplost is echter wel iets waar je zelf iets aan kunt doen. Het heeft ons zeker even geduurd, en het is nog lang niet perfect, maar we hebben een methode gevonden hoe we hier binnen het team mee omgaan. Zo hebben we af en toe een avond waarin we allemaal even nadenken over de frustraties en irritaties die we hebben met een ander, hoe klein dan ook, en dit vervolgens een op een met diegene bespreken in korte sessies. Dit door een stukje te wandelen of even samen koffie te drinken. Door hier een speciaal moment voor te creëren is de stap om naar de ander toe te gaan kleiner en worden meningsverschillen vroegtijdig uitgesproken en niet opgekropt.

Door deze avonden merken we binnen het team dat er veel meer openheid is en de sfeer verbeterd. Zo ook volgens Eline: “Wat ik merk in dit soort teamsessies is dat er heel openlijk over frustraties wordt gepraat. Kleine dingetjes, die je normaal laat voor wat het is bespreek je nu heel snel met elkaar, waardoor ze niet groter worden. Na zo’n sessie merk je direct een verandering in sfeer en haast een soort opluchting van iedereen wat vet bevorderlijk is voor de teamspirit”.

We hopen dit te blijven doen en als een sterk team de race in te kunnen gaan.

Naast alle spannende dingen die we doen, zoals het verbeteren van Green Lightning en het testen ervan moeten ook de dagelijkse klusjes gedaan worden. Dit wordt grotendeels opgepakt door het deltateam en het communicatieteam. Deze klusjes bestaan onder andere uit schoonmaken, de was doen (wat voor 26 mensen zeker een grote klus is), boodschappen doen en koken.

Dagelijks rijden we naar Port Augusta om daar boodschappen te doen. Het winkelpersoneel kent ons inmiddels en iedere dag worden we even enthousiast begroet. Met een winkelkar vol eten vertrekken we dan weer, meestal via het postkantoor en de hangar weer naar Quorn. De was wordt gedaan in een wasserette vlak bij ons verblijf en leent zich uitermate goed voor een kopje koffie bij Emily’s bistro terwijl we wachten. Vervolgens wordt alles opgehangen en kan iedereen zijn/haar was verzamelen als het droog is. Dan wordt er gekookt in de (gelukkig) grote keuken die we tot onze beschikking hebben, een fijne thuiskomst voor de harde werkers die overdag in de hangar aan de auto werken. Het is zeker niet het meest glamoureuze werk wat er is, maar wel enorm dankbaar. En daar doen we het voor!

Tot een paar dagen geleden was ons team nog niet compleet. Maria, een van de twee social media kanjers, is later naar Australië gevlogen om nog bij een bruiloft in haar thuisland Spanje te kunnen zijn. Na een paar dagen van wennen en acclimatiseren kijkt ze enorm uit naar haar tijd hier:

 “Het was een lange reis om hier te komen, die ik in mijn eentje heb afgelegd. Maar ik ben blij er te zijn en geupdate te zijn over alles wat ik gemist heb. Anderhalve week is lang!”.

Iets waar we als team enorm naar uitkijken is de Open Dag en de barbecue aanstaande vrijdag. De barbecue wordt voor ons georganiseerd vanuit de bewoners van Quorn. Iets waar we enorm dankbaar voor zijn! Om ze te kunnen bedanken voor hun gastvrijheid organiseren wij op dezelfde dag een Open Dag, zodat alle bewoners langs kunnen komen om de auto te bekijken en meer over ons te weten kunnen komen. We hebben er zin in!