Meet our driver: Vincent Taselaar

Meet our driver: Vincent Taselaar

Vincent is one of the students who has been part of the project from the start. He started the project together with a few other students. During the past 2.5 years he has had different roles within the team. You can read how he eventually became a driver in this blog.

“In the beginning we were with only a few people. Students who wanted to do something cool. Some of us had been with HARD before, but we wanted to start something ourselves. We searched the internet and finally came to the NUON website. They have a page with dream teams, such as Formula Student, but also Nuna. It gets even crazier than that by the way; submarines and rockets, the sky is the limit. "

Within the team, which gradually grew larger, everyone found his or her own specialty. For Vincent there were multiple; recruiting partners, electrical engineering, IT and recently telemetry. Telemetry is the collection and measurement of remote data. So, in this case collecting all kinds of data about Green Lightning by driving behind it and having wireless connection with the car. Becoming a driver is something that Vincent had not thought of in the beginning. People had already been selected to become drivers of the solar car. These were people from mechanics and electro and ultimately a trade-off was made where these people would be the most valuable. This turned out not to be in the solar car but rather in the support car. If something happens with the car during the race, they must be able to be on site as quickly as possible to get the car back in order.

After making this choice, Vincent was asked to become a driver. He immediately said "yes". “Becoming a driver seemed like a lot of fun to me, I think I'm certainly suitable for it. The only problem was my weight. At the time I weighed 94 kilos while the ideal weight is 80 kilos. So, I had to lose a lot of weight in a very short period of time.” He started by visiting a dietician and doing a lot of sports. “Because I went through this alone and was the only one who had to lose a lot of weight, it sometimes felt very lonely. After all, it is easy to judge someone, but actually having to do it is tough.” However, he found a lot of support, understanding and respect within the driver’s group. "They were always there for me and helped me where they could, something I am enormously grateful for."

For Vincent, the best thing about becoming a driver was undoubtedly the training. “Going karting was a lot of fun. We have had a few days of karting training from Kevin, a super fun and valuable experience.” The drivers have also been to the sauna a lot to get used to the heat they are going to experience in the solar car. “Something that I certainly also found very valuable, it was tough because I generally can't stand the heat, but the fact that you’re going together with the other drivers also made it fun. You really feel that you’re in it together."

Vincent is now looking forward to the qualification the most. “The car is performing well and it's fast! I think this is mainly because almost everything has been developed in-house. This way you trust the car way more as a driver. You know that the people who designed the different parts have a huge passion for what they’ve made. They know the part inside out and have put an incredible amount of time and energy into it.” This for him is perhaps the best thing about the project.

Vincent, as a team we have an incredible amount of respect for you and the hard work that you put into this project. You have lost 14 kilos, what an enormous achievement! If you can do this, you can do everything. Like you said yourself: The sky is the limit!

---

Ontmoet onze coureur: Vincent Taselaar

Vincent is een van de studenten die vanaf het begin bij het project zat. Samen met een paar andere studenten is hij het project gestart. Gedurende de afgelopen 2,5 jaar heeft hij van alles gedaan binnen het team. Hoe hij uiteindelijk coureur is geworden lees je in deze blog.

“In het begin waren we maar met een paar mensen. Studenten die iets tofs wilden doen. Sommigen van ons hadden daarvoor al bij HARD gezeten, maar we wilden nu vooral graag zelf iets beginnen. We hebben het internet afgespeurd en kwamen uiteindelijk bij de website van NUON. Zij hebben een pagina met dream teams, denk hierbij aan bijvoorbeeld Formula Student, maar ook aan Nuna. Het wordt nog gekker dan dat overigens; onderzeeërs en raketten, the sky is the limit.”

Binnen het team, wat langzaam steeds groter werd, vond iedereen zijn of haar eigen specialiteit. Voor Vincent waren dit er meerdere; partners werven, elektrotechniek, ICT en sinds kort telemetrie. Telemetrie is het verzamelen en meten van data op afstand. Dus in dit geval het verzamelen van allerlei data over Green Lightning door erachter te rijden en draadloos contact te hebben met de auto. Coureur worden is iets waar Vincent in het begin niet aan had gedacht. Er waren al mensen uitgekozen die coureur van de zonneauto zouden worden. Dit waren mensen van mechanica en electro en er is uiteindelijk een afweging gemaakt waar deze mensen het meest waardevol zouden zijn. Dit bleek niet in de zonneauto maar juist in de support auto. Gebeurt er tijdens de race namelijk iets met de auto moeten zij zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn om hem weer in orde te maken.

Na aanleiding van deze keuze is Vincent gevraagd om coureur te worden. Hij zij meteen volmondig ‘ja’. “Coureur worden leek me ontzettend leuk, ik denk dat ik er ook zeker wel geschikt voor ben. Het enige probleem was mijn gewicht. Ik woog destijds 94 kilo terwijl het ideale gewicht 80 kilo is. Ik moest dus in een erg korte tijd veel afvallen.” Voor hem begon hier een lang en soms eenzaam afvaltraject. “Ik ben begonnen door een diëtist te bezoeken en veel te gaan sporten. Doordat ik dit alleen doormaakte en als enige veel af moest vallen voelde het soms erg eenzaam. Het is namelijk makkelijk om te oordelen over iemand, maar het daadwerkelijk moeten doen is zwaar.” Binnen de coureurs groep vond hij echter heel veel steun, begrip en respect. “Ze waren er altijd voor me en hielpen me waar ze konden, hier ben ik ze enorm dankbaar voor.”

Het leukste aan coureur worden was voor Vincent ongetwijfeld de trainingen. “Het karten was onwijs leuk om te doen. We hebben een paar dagen kart training gehad van Kevin, een gigantisch leuke en leerzame ervaring.” Ook zijn de coureurs vaak naar de sauna geweest om vast te wennen aan de hitte die ze gaan ervaren in de zonneauto. “Iets wat ik zeker ook heel waardevol vond, het was zwaar want ik kan over het algemeen niet goed tegen de hitte, maar vooral het samen heengaan met de andere coureurs maakte het ook gezellig. Je voelt dan echt dat je het met z’n allen doet.”

Vincent kijk nu vooral het meest uit naar de kwalificatie. “De auto presteert goed en hij is snel! Dit komt denk ik vooral omdat bijna alles zelf ontwikkeld is. Hierdoor vertrouw je de auto ook veel meer als coureur zijnde. Je weet dat de mensen die de verschillende onderdelen hebben ontworpen hier een enorme passie voor hebben. Ze kennen het onderdeel binnenstebuiten en hebben er ongelofelijk veel tijd en energie in gestoken." Dit vindt hij misschien nog wel het mooiste aan het project.

Vincent, wij hebben als team zijnde ongelofelijk veel respect voor jou en het harde werk wat jij in dit project gestoken hebt. Je bent 14 kilo afgevallen, wat een enorme prestatie! Als je dit kan, kun je alles. Zoals je zelf al zei: The sky is the limit!