Meet our driver: Ruben Otter

Meet our driver: Ruben Otter

In every conversation we have about our project this question is asked: "Who is the driver of the solar car?" To answer this question and to highlight the drivers, you can get to know one of our drivers better: Ruben Otter.

When a laser beam shone through the office months ago, Ruben's interest was immediately aroused. What was it? If you fit under the laser beam with your upper body and you had your driver's license, you were eligible to become a solar car driver. Although Ruben met both conditions, he still doubted for a moment. After quickly discussing it at home, he didn't hesitate for a second; being a driver is something he would love to become.

Ruben (or as we call him; Eddie) is a software engineer within our team. He is partially responsible for the software used in the car. This is also what he really likes about driving in the solar car: “When I'm in the car and look at the screen in front of me, I sometimes realize how special it is that I made that. I know the code inside out and know exactly what part of the code the car is using. The idea that the drivers trust me with their lives by driving in a car that I partly built is very special to me.”

Something you should know about Ruben is that he is fearless. Getting him outside of his comfort zone is certainly a challenge. A good example of this is one of the training sessions with the army we have done leading up to the race. When he was asked to walk 20 meters high in the air over a thin steel beam, this did little to him. "It was exciting, but I didn't think it was really scary." Only when he was asked to stop halfway and look under the bar for the sticker stuck under it his stomach tickled a bit.

Rubens' fearlessness is one of the reasons that he likes driving the solar car so much. “It draws me to the edge of my comfort zone and beyond. Driving the solar car is the most exciting and dangerous thing I've ever done, and probably will ever do. The car weights so little and the race is so unpredictable that I certainly find it very exciting.”

Being a driver is definitely not an easy job. In addition to being a software engineer and a driver, Ruben also is a press spokesperson for the team and goes to school full-time. This was sometimes very difficult to combine. Admirable is that he does not receive extra credits for this project, he really does it out of passion. 

The responsibility the team gives him makes him more serious and more responsible: “I am by nature someone who doesn’t do everything very seriously and prefer to do everything with a joke and a smile. However, this project is one of the things that I am very serious about and that has helped me to get to know myself better. Previously I was quickly distracted and unable to concentrate. Thanks to this project and all the training I received, I have been able to make enormous steps in this. If I now feel that I get distracted, I can choose to continue with the work that I am doing. When I drive the solar car, my feelings and thoughts go away and I can fully immerse myself in driving.”

Ruben also found it difficult to say "no" to parties and going out at the start of the project. “I had to disappoint friends several times when they invited me to a party, but I now have other priorities. After the race I will have more time for that again.” However, he thinks it’s all worth it.

 Eddie, we as a team appreciate you enormously! Your fearlessness is something we look up to and as a team we are confident that you, together with the other drivers, will bring this race to a good and successful end! Go for it!

---

Ontmoet onze coureur: Ruben Otter

In ieder gesprek die we hebben over ons project wordt deze vraag wel eens gesteld: “Wie is de coureur van de zonneauto?” Om hier antwoord op te geven en de coureurs in het zonnetje te zetten, leer je in deze blog een van onze coureurs beter kennen: Ruben Otter.

Toen maanden geleden een laserstraaltje door het kantoor scheen was Rubens interesse meteen gewekt. Wat bleek; als je met je bovenlichaam onder de laserstraal paste en je je rijbewijs had kwam je in aanmerking om coureur van de zonneauto te worden. Hoewel Ruben aan beide voorwaarden voldeed twijfelde hij toch even. Na het thuis besproken te hebben twijfelde hij geen seconde meer; coureur worden is iets wat hij dolgraag wilde.

Ruben (of zoals wij hem noemen; Eddie) is software engineer binnen ons team. Hij is medeverantwoordelijk voor de software die gebruikt wordt in de auto. Dit is ook wat hij zo enorm tof vindt aan het rijden in de zonneauto: “Als ik in de auto zit en kijk naar het schermpje voor me, besef ik me af en toe hoe bijzonder het is dat ik dat gemaakt heb. Ik ken de code binnenstebuiten en weet precies in welk stukje ervan de auto zich op dat moment bevindt. Het idee dat de coureurs hun leven aan mij toevertrouwen, door in een auto te rijden die ik deels gebouwd heb, vind ik enorm bijzonder.”

Iets wat je over Ruben moet weten is dat hij onbevreesd is. Hem buiten zijn comfortzone krijgen is zeker een uitdaging. Een goed voorbeeld hiervan is een van de trainingen door het leger die we in aanloop naar de race hebben gedaan. Toen hem gevraagd werd om 20 meter hoog in de lucht over een dunne stalen balk te lopen, deed hem dit weinig. “Het was wel spannend, maar eng vond ik het niet echt.” Pas toen hem gevraagd werd halverwege te stoppen en onder de balk te kijken naar de sticker die eronder geplakt was, kriebelde zijn maag een beetje.

Rubens onbevreesdheid is een van de redenen dat hij het in de zonneauto rijden zo leuk vindt. “Het trekt me naar het randje van mijn comfortzone en eroverheen. Rijden in de zonneauto is het spannendste en gevaarlijkste wat ik ooit gedaan heb, en waarschijnlijk ooit zal doen. De auto weegt zo weinig en de race is zo onvoorspelbaar dat ik het zeker heel spannend vind.”

Coureur zijn gaat niet altijd over rozen. Ruben is naast software engineer en coureur ook nog inzetbaar voor PR en gaat fulltime naar school. Dit was soms erg moeilijk om met elkaar te combineren. Bewonderingswaardig is dat hij voor dit project ook geen extra studiepunten krijgt, hij doet het echt uit passie. 

De verantwoordelijkheid die hij krijgt binnen het team maakt hem serieuzer en verantwoordelijker: “Ik ben van nature iemand die niet alles heel serieus doet en doe het liefst alles met een grap en een lach. Dit project is echter een van de dingen waar ik wel heel serieus mee bezig ben en waardoor ik mezelf ook veel beter heb leren kennen. Voorheen was ik enorm snel afgeleid en kon ik me slecht concentreren. Door dit project en alle trainingen die ik heb gehad heb ik hierin enorme sprongen kunnen maken. Wanneer ik nu prikkels binnenkrijg kan ik ervoor kiezen om deze te laten voor wat ze zijn en door te gaan met het werk waar ik mee bezig ben. Wanneer ik in de zonneauto rijdt gaan mijn gevoelens en gedachten op 0 en kan ik me helemaal verdiepen in het rijden.

Ook het “nee” zeggen tegen feestjes vond Ruben in het begin moeilijk. “Ik heb vrienden meerdere keren moet teleurstellen wanneer ze me uitnodigden voor een feestje of borrel, maar ik heb nu andere prioriteiten. Na de race zal ik hier weer meer tijd voor hebben.” Echter vindt hij dit het allemaal waard. 

Eddie, wij als team waarderen je enorm! Jouw onbevreesdheid is iets waar wij enorm tegenop kijken en we hebben er als team vol vertrouwen in dat jij, samen met de andere coureurs, deze race tot een goed en succesvol einde gaat brengen! Zet hem op!