Meet our driver: Kevin Luinge

Meet our driver: Kevin Luinge

Meet Kevin, lead of the driver’s group. Kevin has been karting since he was eight and has been dreaming of a career as a professional driver ever since. Thanks to his knowledge and experience, he has been able to train the other drivers in the team to the talents they are today.

Kevin has a huge passion for racing and speed. From a young age he has been karting, a hobby that he still enjoys with great pleasure. And this certainly not without success. He became karting champion twice in the Open Dutch Championship and once in the Benelux Open. Because of his talent, he has been asked several times as a driver. A year and a half ago by the Hanze Racing Division, also known as HARD, and since September 2018 he has been a driver for Topdutch Solar Racing. In addition, Kevin also worked on building Green Lightning, for example, he designed the braking system.

He initially combined school with the project: “I was able to do my minor replacement internship at TDSR. As a result, I had less study delay. Now that that is over, I have paused my studies for six months to be able to go to Australia for the race.” Kevin finds the racing element the best part of the project: “Being able to drive as fast as possible during the qualification is the best part of it. You feel one with the car and as a result you try to get as much out of it as you can.” Successfully, because during the tests on the circuit in Hidden Valley we set fast lap times.

The worst thing about the preparation process was the lack of clarity that prevailed in the beginning. Combining his responsibilities as a mechanical engineer and as a driver was difficult. "It was a search; what is your role, contribution and responsibility? You only have a certain amount of time and energy that you can put into something and this slowly shifted to being the driver. I do feel that I have had to fight for more freedom to be able to do what I thought was necessary."

“In the beginning I found it difficult to clearly state what was needed for the driver training towards the team. All the training sessions I did with the drivers, such as karting and simulation training, were to prepare them for driving the solar car and to collect the necessary data. I had the feeling this was not always understood by the team. Because of this I had the feeling that the team still doubted me to a certain extent. Only now do I notice that I have done well. Because of the training I have done with the drivers, it’s now working out better than we had previously expected.” In addition to training with the other drivers, having to organize the group is also a nice challenge. "What I liked most about it is that I also get a lot of confidence from the driver’s group to determine as lead who can drive the best and when."

However, the preparation process goes much further than just testing in the car. Eating healthy and exercising are very important to Kevin, he also enjoys it. "I see it as a challenge. In addition, it is good to combine with karting, because for this it is also important to be fit and to have a certain weight.” A big reason for Kevin to participate in the project is his dream to become a driver and being able to make a career out of it. his career to be able to make. "It's a great experience and I hope it doesn't stop after the race."

Kevin is really looking forward to qualifying and has a lot of confidence in it. During the test days on the circuit Kevin has already been able to do some laps to prepare. “Driving the car is not that bad. The car fits my driving style very well, so I can push it quite easily. This is also evident from the improvement in lap times we have already driven.” Kevin's technical background also helps him during these days. “Modifying the car is very easy with this team because the technical group and I speak the same language. When I see how we are making progress, I cannot wait until we qualify.” And then? The finish! "The race has yet to start, but I am already looking forward to it!"

Kevin, we are incredibly proud of what you have already achieved as a driver within the team. How you lead the other drivers is amazing and we have a lot of confidence in you and that you will make the qualification and the race a huge success!

---

Ontmoet onze coureur: Kevin Luinge

Ontmoet Kevin, lead van de coureurs. Sinds zijn achtste kart Kevin al en droomt sindsdien van een carrière als coureur. Door zijn kennis en ervaring heeft hij de andere coureurs in het team kunnen trainen tot de talenten die ze nu zijn.

Kevin is een coureur in hart en nieren. Van jongs af aan heeft hij gekart, een hobby die hij nu nog met veel plezier uitoefent. En dit zeker niet zonder succes. Hij is twee keer kampioen karten geworden in het Open Nederlands Kampioenschap en eenmaal in de Benelux Open. Door zijn talent is hij al meerdere keren gevraagd als coureur. Anderhalf jaar geleden door de Hanze Racing Division, ook wel bekend als HARD, en sinds september 2018 is hij coureur voor Topdutch Solar Racing. Daarnaast heeft Kevin ook meegewerkt aan het bouwen van Green Lightning, het remsysteem is bijvoorbeeld door hem ontworpen.

Hij combineerde in eerste instantie school met het project: “Ik kon mijn minor vervangende stage doen bij TDSR. Hierdoor liep ik minder studievertraging op. Nu dat afgelopen is heb ik mijn studie een half jaar op pauze gezet om mee te kunnen naar Australië voor de race.” Het leukste aan het project vindt Kevin het race-element: “Zo snel mogelijk kunnen rijden tijdens de kwalificatie, dat vind ik het leukste. Je voelt je één met de auto en hierdoor probeer je alles eruit te halen wat erin zit.” Met succes, want tijdens de tests op het circuit in Hidden Valley hebben we goede rondetijden neergezet.

Het minst leuke aan het voorbereidingstraject was de onduidelijkheid die in het begin heerste. Het combineren van zijn werkzaamheden als mechanical engineer en coureur was lastig. “Het was een zoektocht; wat is je rol, bijdrage en verantwoordelijkheid? Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd en energie wat je ergens in kan steken en dit verschoof langzaam steeds meer naar het coureur zijn. Ik heb wel het gevoel dat ik heb moeten vechten voor meer vrijheid om hierin te kunnen doen wat ik dacht dat nodig was.”

“In het begin vond ik het moeilijk om duidelijk te formuleren wat er nodig was voor de coureurstraining richting het team. Alle trainingen die ik gedaan heb met de coureurs, zoals karten en simulatietraining waren om ze klaar te stomen voor het rijden in de zonneauto en om de nodige data te vergaren. Dit werd door het team voor mijn gevoel niet altijd begrepen. Hierdoor heb ik het gevoel gehad dat er toch in zekere mate aan me getwijfeld werd door het team. Nu pas merk ik de bevestiging dat ik het goed gedaan heb. Door trainingen die ik gedaan heb met de coureurs, pakt het nu beter uit dan we van tevoren gedacht hadden.” Naast het trainen met de andere coureurs is het moeten organiseren van de groep ook een leuke uitdaging. “Wat me het meeste is meegevallen, is dat ik ook vanuit de coureurs groep veel vertrouwen krijg om als lead te bepalen wie wanneer het beste kan rijden.”

Het voorbereidingstraject gaat echter veel verder dan alleen het testen in de auto. Gezond eten en sporten zijn voor Kevin erg belangrijk, hij haalt hier ook plezier uit. “Ik zie het als een uitdaging. Daarnaast is het goed te combineren met het karten, want hiervoor is het ook belangrijk om fit te zijn en een bepaald gewicht te hebben.” Een grote reden voor Kevin om mee te doen aan het project is zijn droom om van coureur zijn, zijn carrière te kunnen maken. “Het is een geweldige ervaring en ik hoop dat het niet stopt na de race.

Kevin kijkt enorm uit naar de kwalificatie en heeft er het volste vertrouwen in. Tijdens de testdagen op het circuit heeft Kevin al enige ronden kunnen rijden om zich voor te bereiden. “Het rijden met de auto valt mij heel erg mee. De auto past heel goed bij mijn rijstijl waardoor ik vrij makkelijk kan pushen. Dit blijkt ook wel aan de verbetering in de rondetijden die we al hebben gereden.” Ook helpt Kevin zijn technische achtergrond hem tijdens deze dagen. “Het afstellen van de auto gaat heel gemakkelijk met dit team omdat de technische groep en ik dezelfde taal spreken. Als ik zie hoe we vooruitgaan kan ik niet wachten tot dat we gaan kwalificeren.” En daarna? De finish! “De race moet nog beginnen, maar ik heb er nu al heel veel zin in!”

Kevin, wat zijn wij ongelofelijk trots op wat je toe nu al bereikt hebt als coureur binnen het team. Hoe je de andere coureurs leidt is geweldig en we hebben gigantisch veel vertrouwen in jou en dat je van de kwalificatie en de race een groot succes zult maken!